Distriktssköterskemottagning

Distriktssköterskan har en helhetssyn på patienternas hälsa och livssituation och strävar efter att främja hälsa genom utbildning och information. På mottagningen ger vi vård inom hälso- och sjukvård för att lindra sjukdom och symtom.

Distriktssköterskan kan bland annat hjälpa dig med:
• Omläggning av sår
• Suturtagning
• Vaccinationer
• Katetervård
• Livsstilsråd
• Kontroll av blodtryck
• Bedömning av eksem och utslag
• Viss utskrivning av hjälpmedel