Psykisk ohälsa
Många drabbas av psykisk ohälsa och på Nyby vårdcentral vill vi hjälpa dig där du befinner dig. Vi är tre psykologer och en kurator i teamet för psykisk hälsa.
Psykologer
Psykologerna arbetar med bedömning och behandling av psykisk ohälsa. Till psykolog kan du komma när du besväras av t ex
• nedstämdhet/depressivitet
• panikattacker
• oro
• ångest, t ex social ångest, fobier eller trauma
• tvångstankar och –handlingar
• sömnstörning
• stressrelaterad ohälsa och utmattning
• lättare ätstörningar

Första mötet är alltid ett bedömningssamtal. Bedömningssamtalet kan leda till en behandlingsrekommendation, egenvårdsråd eller råd om litteratur som stöd för att arbeta på egen hand med ett problem. Ibland behövs det remiss till en psykiatrisk mottagning eller att du under en avgränsad tid träffar psykologen regelbundet på vårdcentralen i grupp eller individuellt.

Psykologerna på vår vårdcentral arbetar med korttidsterapier utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT), psykodynamisk terapi (PDT) och Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

I en KBT-behandling arbetar terapeuten och patienten gemensamt med patientens svårigheter. Metoden går ut på att förändra tankar, känslor och beteenden som bidrar till och bevarar ohälsa hos patienten. En KBT-behandling inleds med en analys av problemen, vilken resulterar i en målformulering för terapin. Terapeut och patient formulerar gemensamt hypoteser för hur problemen upprätthålls och utifrån dessa väljs behandlingsstrategi. En stor del av arbetet utför patienten själv mellan besöken i form av hemuppgifter.
Kurator
Kuratorn arbetar med samtalsterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT) och Acceptance and Commitment Therapy (ACT) vid till exempel, krisreaktion, sorg, depression, oro/ångest och stressrelaterad ohälsa.

När livet känns tungt och du har svårt att hantera olika händelser, kan vår kurator vara ett stöd för dig eller dina närstående. Det kan göra skillnad att samtala med någon och nya perspektiv kan ge hopp och leda till positiv förändring. Samtalsterapi innebär att samarbeta med dig i fokus och hitta nya vägar som leder dig framåt.
Bra länkar:
Depression
Stress
Sömnsvårigheter
Ångest
Region Uppsala erbjuder även internetbaserad behandling för depression och sömnstörning:
https://www.regionuppsala.se/sv/Extranat/For_vardgivare/AVTAL/Mina-vardkontakter—MVK/Invanartjanster/Stod-och-Behandling/Projekt-KBT-via-natet/
För att komma till psykolog eller kurator kontakta oss på telefon 018-611 75 10 eller via våra e-tjänster eller prata med din vårdgivare.