Tobaksavvänjning

Har du funderat på att sluta röka eller snusa? Kontakta oss så får du tid hos vår dietist som har en specialutbildning i tobaksavvänjning. Hon hjälper dig att komma igång eller är med dig hela vägen till ett sundare liv.

Välkommen till oss för ett mera hälsosamt liv utan tobak!

Telefon: 018 611 75 10 eller www.1177.se.