Diabetesmottagning

Diabetes har blivit ett allt vanligare inslag inom den svenska sjukvården och ökningen sker i oroväckande takt.

Vår diabetessjuksköterska har specialutbildning inom området och håller sig alltid a jour vad gäller det senaste inom diabetesvärlden. Här erbjuds regelbundna diabeteskontroller, kost- och motionsråd samt förskrivning av diabeteshjälpmedel. Du får även hjälp med råd om egenvård, som t ex att mäta ditt eget blodsocker, att skaffa blodsockermätare och teststickor.

Tillsammans med dig som diabetespatient för vi en individuell diskussion för att hitta en behandlingsmetod som passar just dig och din situation. För att säkra kvaliteten jobbar vi mot nationella register för att kunna utvärdera våra behandlingsinsatser och att säkra kvaliteten på vårt arbete.

Vad är diabetes? Läs mer om diabetes på www.1177.se eller Svenska Diabetesförbundet.