Är du kvinna i arbetsför ålder som besväras av:

 • Stress?
 • Oro?
 • Nedstämdhet?
 • Huvudvärk?
 • Magont?
 • Värk?
 • Trötthet/sömnbesvär?

Då är du välkommen att prova på Dans för Hälsa!

Tillsammans med fysioterapeut och utbildad Dans för Hälsa-instruktör Emma och Nyby Vårdcentral dansar vi tillsammans hela vårteminen 2021. Dans för Hälsa är kravlöst. Ingen som helst erfarenhet av dans behövs, vi dansar i en helt krav- och prestationsfri miljö. Vi kommer inte att ha några uppvisningar utan fokuserar på att dansa för vår egen skull. På dansen fokuserar vi på kroppens resurser, det är inte en plats för undersökning eller utredning av besvär, utan vi fokuserar på vad vi faktiskt kan.

Nyckelfaktorerna för dansen är Rörelseglädje, Resurser, Kravlöshet och Gemenskap.

Upplägget innefattar:

 • Pulshöjande uppvärmning
 • Rörelseövningar där vi tränar exempelvis kroppskännedom, känslovalidering
 • Dans!
 • Avslappning

NÄR: Varje onsdag kl 15.45-17.00. Start vecka 3 2021. Öppet att prova på första veckorna.

VAR: Uppsala Danscenters nya lokaler, Vaksalagatan 12, Uppsala.

ANMÄLAN: Be din vårdgivare sätta upp dig på väntelista, alternativt hör själv av dig till vårdcentralen. Du kommer att få ett kallelsebrev med mer information när kursstart närmar sig.

PRIS: 200 kr, frikort gäller.

Dans för Hälsa bygger på vetenskapliga studier som gjorts av Anna Duberg vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län och Örebro universitet. Dansinterventionen har visat resultat i form av ökad självskattad hälsa, minskade somatiska och emotionella symptom, stärkt kroppsförankrad självtillit samt hälsoekonomiska vinster, för tonårstjejer med stressrelaterad psykisk ohälsa. Metoden har implementerats på flera håll i Sverige även för vuxna deltagare.

Tanken med dansen är att vara ett komplement till hälsovård/primärvård, att stärka skyddsfaktorer för hälsa (ökad fysisk aktivitet, social gemenskap), att möjliggöra regelbunden rörelseglädje samt förebygga utanförskap.

REFERENSER: * Duberg A. Dance Intervention for Adoloescent Girls with Internalizing Problems. Effects and Experiences. Örebro: University of Örebro; 2016. * Duberg A, Moller M, Sunvisson H. “I feel free”: Experiences of a dance intervention for adolescent girls with internalizing problems. Int J Qual Stud Health Well-being 2016;11:31946.  * Philipsson A, Duberg A, Moller M, Hagberg L. Cost-utility analysis of a dance intervention for adolescent girls with internalizing problems. Cost Eff Resour Alloc 2013;11(1):4.  * Duberg A, Hagberg L, Sunvisson H, Moller M. Influencing self-rated health among adolescent girls with dance intervention: a randomized controlled trial. JAMA Pediatr 2013;167(1):27-31.

Fotograf: https://delafoi.cc/

Gå gärna in på www.dansforhalsa.se för att läsa mer.