Coronavirus/Covid19

Information med anledning av covid-19 (coronaviruset)

Det är ett högt tryck i våra telefoner. Hjälp oss minska telefonköerna och öka tillgängligheten! Sök gärna information först på 1177.se. Har du allmänna frågor om coronaviruset ring 113 13 eller gå in på folkhalsomyndigheten.se. Om du har luftvägsymptom så som feber, hosta, snuva eller andningsbesvär så ber vi dig att i första hand kontakta kontakta osspå distans via telefon eller digitalt möte och inte via oannonserat besök för att minska eventuell smittspridning.

PROVTAGNING

Om du tillhör en riskgrupp och känner en oro för att gå till vårdcentralen för provtagningen? Ring oss på 018 -611 75 10 så hjälper vi er att boka en tid då det är mindre patienter på mottagningen. Andra alternativ finns också men ring oss så hjälper vi dig.

Anhöriga vid ditt besök.

Enligt regionkontorets riktlinjer så råder vi er alla i dessa tider att komma själva på besöken för att minska risken för smitta.

Coronavirus/covid19 – Behöver jag kontakta vården?

gör en självskattning för att se om du ska vårda dig hemma eller behöver kontakta vården.

http://corona.regionuppsala.se/

Videobesök

Vi erbjuder videobesök och önskar att du innan ditt videobesök laddar ned appen ”Min Hälsa”. Läs mer om videobesök och hur du går till väga uppe i menyn till vänster.