Aktuellt om provtagning för covid-19

Covid-19 – Så kan vi hjälpas åt att skydda varandra https://www.1177.se/Uppsala-lan/

Det är ett högt tryck i våra telefoner. Hjälp oss minska telefonköerna och öka tillgängligheten! Sök gärna information först på 1177.se. Har du allmänna frågor om coronaviruset ring 113 13 eller gå in på folkhalsomyndigheten.se. Om du har luftvägsymptom så som feber, hosta, snuva eller andningsbesvär så ber vi dig att i första hand kontakta oss på distans via telefon eller digitalt möte och inte via oannonserat besök för att minska eventuell smittspridning. För att minska smittspridning ytterligare ber vi er, som ska besöka mottagningen, att när det är möjligt begränsa medföljande till barn till en förälder och inga syskon. Undantag ges då det finns behov av att båda vårdnashavare är med och där det är överenskommet innan besöket att båda ska vara med.  

Med anledning av Covid-19, (Coronavirus)

På grund av Corona viruset stänger vi drop in för lätt akuta besvär. Vi hjälper er via telefonen att boka en tid till sjuksköterska eller läkare.

Ring oss på 018- 611 75 10 så hjälper vi er.

Provtagningen är öppen som vanligt.

Information om Corona viruset hittar du på : https://www.regionuppsala.se/sv/Vard-halsa/Information-om-coronaviruset/

Tveka inte att fråga personalen om det är något ni undrar utifrån ovanstående!