BVC

Välkommen till Mama Mia Nyby BVC!

Hos oss är barnen och föräldrar alltid i centrum. Vi erbjuder en lugn, trygg och välfungerande barnavårdcentral som arbetar familjecentrerad. Vi har lång erfarenhet av att ge råd och stöd till föräldrar när barnet blir sjukt. Som nybliven förälder har man många frågor och funderingar. Tillsammans med er föräldrar följer vi på BVC det nyfödda barnets utveckling upp till förskolestarten.

Vi är till för dig som är förälder och ditt barn 0-6 år.

Hos oss arbetar personal med lång erfarenhet av barn och barnsjukvård och vi har utbildade barnsjuksköterskor och specialister i allmänmedicin med inriktning barn.

Vi erbjuder er bl.a:

 • Basprogram för BVC, vilket innebär att sjuksköterska och läkare regelbundet undersöker ditt barn.
 • Hembesök vid nyföddhetsbesök.
 • Mamma/pappa samtal
 • Familjecentrerad barnavård
 • Vaccinationer
 • Vi ordnar föräldragrupper till er som är förstagångsföräldrar. Vi arbetar aktivt för att upptäcka och erbjuda stöd vid förlossningsdepression.
 • Du som förälder kan alltid höra av dig till oss om du undrar något om ditt barns hälsa/utveckling eller om du som förälder inte mår bra eller känner dig osäker. Det kan gälla sömnproblem, matbekymmer, syskonrelationer, uppfostran m.m.

Våra samarbetspartner:

 • Barnläkare
 • Barnpsykolog
 • Öppna förskola
 • Folktandvården
 • Logoped
 • Mödravård
 • Ortopist (skelögdhet)
 • Skolhälsovård

Lista dig hos oss på BVC kan du göra genom att ringa Husläkarkansliet på 018 611 63 00 eller på www.1177.se och välj Nyby vårdcentral.