Astma och KOL-mottagning

Vi har koll på din andning!

Vi på astma/KOL-mottagningen gör utredningar angående din andning. På mottagningen gör vi bl.a:

  • Spirometri (andningsprov)
  • Patientutbildning angående astma/KOL
  • Genomgång av inhalationsteknik
  • Stöd om du vill sluta röka
  • Ger råd i livsstilsfrågor